Nime Lia nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Lia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lia 462 naisel. Lia on populaarsuselt 348. naisenimi.

Vanim Lia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lia on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Lia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,48.

Kõige rohkem on eesnimega Lia sündinuid märtsis, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Lia Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.