Nime Liana nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Liana statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liana 409 naisel. Liana on populaarsuselt 369. naisenimi.

Vanim Liana on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Liana on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Liana vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,81.

Kõige rohkem on eesnimega Liana sündinuid augustis, kokku 40.

Kõige populaarsem on eesnimi Liana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,21.