Nime Liana nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Liana statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liana 402 naisel. Liana on populaarsuselt 373. naisenimi.

Vanim Liana on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Liana on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Liana vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,64.

Kõige rohkem on eesnimega Liana sündinuid augustis, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Liana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,08.