Nime Liane nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Liane statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liane 47 naisel. Liane on populaarsuselt 1194. naisenimi.

Vanim Liane on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liane on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Liane vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,82.

Kõige rohkem on eesnimega Liane sündinuid mais, kokku 7.