Nime Liane nimepäev on 8. aprill.

Eesnime Liane statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liane 47 naisel. Liane on populaarsuselt 1199. naisenimi.

Vanim Liane on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Liane on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Liane vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,72.

Kõige rohkem on eesnimega Liane sündinuid mais, kokku 7.