Nime Lii nimepäev on 23. mai.

Eesnime Lii statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lii 495 naisel. Lii on populaarsuselt 329. naisenimi.

Vanim Lii on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lii on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Lii vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,22.

Kõige rohkem on eesnimega Lii sündinuid märtsis, kokku 52.

Kõige populaarsem on eesnimi Lii Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.