Nime Liia nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Liia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liia 1061 naisel. Liia on populaarsuselt 181. naisenimi.

Vanim Liia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liia on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Liia vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,86.

Kõige rohkem on eesnimega Liia sündinuid oktoobris, kokku 106.

Kõige populaarsem on eesnimi Liia Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,41.