Nime Liia nimepäev on 5. jaanuar.

Eesnime Liia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liia 1047 naisel. Liia on populaarsuselt 179. naisenimi.

Vanim Liia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liia on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Liia vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,75.

Kõige rohkem on eesnimega Liia sündinuid oktoobris, kokku 105.

Kõige populaarsem on eesnimi Liia Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,65.