Nime Liide nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Liide statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liide 21 naisel. Liide on populaarsuselt 1836. naisenimi.

Vanim Liide on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 70–74.

Liide on keskmiselt 79 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Liide vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,23.