Nime Liide nimepäev on 16. detsember.

Eesnime Liide statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liide 22 naisel. Liide on populaarsuselt 1777. naisenimi.

Vanim Liide on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 65–69.

Liide on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Liide vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,36.