Nime Liidi nimepäev on 23. mai.

Eesnime Liidi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liidi 60 naisel. Liidi on populaarsuselt 1060. naisenimi.

Vanim Liidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liidi on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Liidi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,30.

Kõige rohkem on eesnimega Liidi sündinuid juunis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Liidi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.