Nime Liidi nimepäev on 23. mai.

Eesnime Liidi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liidi 59 naisel. Liidi on populaarsuselt 1068. naisenimi.

Vanim Liidi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liidi on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Liidi vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,95.

Kõige rohkem on eesnimega Liidi sündinuid juunis, kokku 9.

Kõige populaarsem on eesnimi Liidi Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,44.