Nime Liidia nimepäev on 23. mai.

Eesnime Liidia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liidia 1401 naisel. Liidia on populaarsuselt 131. naisenimi.

Vanim Liidia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liidia on keskmiselt 72 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Liidia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,77.

Kõige rohkem on eesnimega Liidia sündinuid märtsis, kokku 145.

Kõige populaarsem on eesnimi Liidia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,37.