Nime Liidia nimepäev on 23. mai.

Eesnime Liidia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liidia 1457 naisel. Liidia on populaarsuselt 127. naisenimi.

Vanim Liidia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liidia on keskmiselt 71 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Liidia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,68.

Kõige rohkem on eesnimega Liidia sündinuid märtsis, kokku 152.

Kõige populaarsem on eesnimi Liidia Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 27,08.