Nime Liili nimepäev on 20. mai.

Eesnime Liili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liili 129 naisel. Liili on populaarsuselt 707. naisenimi.

Vanim Liili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Liili on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Liili vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,03.

Kõige rohkem on eesnimega Liili sündinuid jaanuaris, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Liili Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,76.