Nime Liilia nimepäev on 20. mai.

Eesnime Liilia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liilia 413 naisel. Liilia on populaarsuselt 365. naisenimi.

Vanim Liilia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liilia on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Liilia vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,09.

Kõige rohkem on eesnimega Liilia sündinuid juulis, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Liilia Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,15.