Nime Liina nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Liina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liina 2589 naisel. Liina on populaarsuselt 55. naisenimi.

Vanim Liina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liina on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Liina vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 44,64.

Kõige rohkem on eesnimega Liina sündinuid mais, kokku 257.

Kõige populaarsem on eesnimi Liina Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 24,72.