Nime Liine nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Liine statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liine 43 naisel. Liine on populaarsuselt 1262. naisenimi.

Vanim Liine on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liine on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Liine vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,42.

Kõige rohkem on eesnimega Liine sündinuid mais, kokku 5.