Nime Liine nimepäev on 22. juuni.

Eesnime Liine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liine 43 naisel. Liine on populaarsuselt 1257. naisenimi.

Vanim Liine on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liine on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Liine vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,30.

Kõige rohkem on eesnimega Liine sündinuid mais, kokku 5.