Nime Liis nimepäev on 19. november.

Eesnime Liis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liis 2347 naisel. Liis on populaarsuselt 64. naisenimi.

Vanim Liis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liis on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Liis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 61,23.

Kõige rohkem on eesnimega Liis sündinuid märtsis, kokku 225.

Kõige populaarsem on eesnimi Liis Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,56.