Nime Liisa nimepäev on 19. november.

Eesnime Liisa statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liisa 1674 naisel. Liisa on populaarsuselt 102. naisenimi.

Vanim Liisa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liisa on keskmiselt 23 aasta vanune (mediaanvanus on 23).

Kõige populaarsem on eesnimi Liisa vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,40.

Kõige rohkem on eesnimega Liisa sündinuid juulis, kokku 176.

Kõige populaarsem on eesnimi Liisa Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.