Nime Liisa nimepäev on 19. november.

Eesnime Liisa statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liisa 1682 naisel. Liisa on populaarsuselt 101. naisenimi.

Vanim Liisa on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liisa on keskmiselt 24 aasta vanune (mediaanvanus on 24).

Kõige populaarsem on eesnimi Liisa vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 27,08.

Kõige rohkem on eesnimega Liisa sündinuid juulis, kokku 179.

Kõige populaarsem on eesnimi Liisa Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.