Nime Liisi nimepäev on 19. november.

Eesnime Liisi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liisi 1205 naisel. Liisi on populaarsuselt 156. naisenimi.

Vanim Liisi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liisi on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Liisi vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,84.

Kõige rohkem on eesnimega Liisi sündinuid juunis, kokku 119.

Kõige populaarsem on eesnimi Liisi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,46.