Nime Liisu nimepäev on 19. november.

Eesnime Liisu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liisu 112 naisel. Liisu on populaarsuselt 758. naisenimi.

Vanim Liisu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liisu on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Liisu vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,77.

Kõige rohkem on eesnimega Liisu sündinuid jaanuaris, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Liisu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,20.