Nime Liivar nimepäev on 11. mai.

Eesnime Liivar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivar 35 mehel. Liivar on populaarsuselt 1120. mehenimi.

Vanim Liivar on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 10–14.

Liivar on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivar vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,58.

Kõige rohkem on eesnimega Liivar sündinuid juulis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivar Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,43.