Nime Liivar nimepäev on 11. mai.

Eesnime Liivar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivar 35 mehel. Liivar on populaarsuselt 1131. mehenimi.

Vanim Liivar on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 10–14.

Liivar on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivar vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,65.

Kõige rohkem on eesnimega Liivar sündinuid juulis, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivar Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.