Nime Liivi nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Liivi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivi 1174 naisel. Liivi on populaarsuselt 162. naisenimi.

Vanim Liivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liivi on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivi vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,95.

Kõige rohkem on eesnimega Liivi sündinuid veebruaris, kokku 113.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,51.