Nime Liivi nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Liivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivi 1157 naisel. Liivi on populaarsuselt 164. naisenimi.

Vanim Liivi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Liivi on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 64).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivi vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 24,79.

Kõige rohkem on eesnimega Liivi sündinuid veebruaris, kokku 111.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,49.