Nime Liivia nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Liivia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivia 233 naisel. Liivia on populaarsuselt 508. naisenimi.

Vanim Liivia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Liivia on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivia vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,42.

Kõige rohkem on eesnimega Liivia sündinuid juunis, kokku 30.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,90.