Nime Liivia nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Liivia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivia 237 naisel. Liivia on populaarsuselt 502. naisenimi.

Vanim Liivia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 15–19.

Liivia on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivia vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,17.

Kõige rohkem on eesnimega Liivia sündinuid juunis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivia Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,85.