Nime Liivika nimepäev on 23. oktoober.

Eesnime Liivika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivika 91 naisel. Liivika on populaarsuselt 844. naisenimi.

Vanim Liivika on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 10–14.

Liivika on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivika vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,66.

Kõige rohkem on eesnimega Liivika sündinuid mais, kokku 12.

Kõige populaarsem on eesnimi Liivika Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,36.