Nime Liivo nimepäev on 11. mai.

Eesnime Liivo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivo 59 mehel. Liivo on populaarsuselt 873. mehenimi.

Vanim Liivo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 5–9.

Liivo on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,68.

Kõige rohkem on eesnimega Liivo sündinuid jaanuaris, kokku 7.