Nime Liivo nimepäev on 11. mai.

Eesnime Liivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Liivo 58 mehel. Liivo on populaarsuselt 891. mehenimi.

Vanim Liivo on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 10–14.

Liivo on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Liivo vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,48.

Kõige rohkem on eesnimega Liivo sündinuid jaanuaris, kokku 7.