Nime Lilian nimepäev on 20. mai.

Eesnime Lilian statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lilian alla viiel mehel ja 613 naisel. Lilian on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 283. naisenimi.

Vanim Lilian on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lilian on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Lilian vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,69.

Kõige rohkem on eesnimega Lilian sündinuid märtsis, kokku 57.

Kõige populaarsem on eesnimi Lilian Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,18.