Nime Lilja nimepäev on 20. mai.

Eesnime Lilja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lilja 102 naisel. Lilja on populaarsuselt 795. naisenimi.

Vanim Lilja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Lilja on keskmiselt 69 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Lilja vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,40.

Kõige rohkem on eesnimega Lilja sündinuid veebruaris, kokku 15.