Nime Lilli nimepäev on 20. mai.

Eesnime Lilli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lilli 248 naisel. Lilli on populaarsuselt 485. naisenimi.

Vanim Lilli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lilli on keskmiselt 54 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Lilli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,60.

Kõige rohkem on eesnimega Lilli sündinuid jaanuaris, kokku 34.

Kõige populaarsem on eesnimi Lilli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,03.