Nime Lilli nimepäev on 20. mai.

Eesnime Lilli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lilli 253 naisel. Lilli on populaarsuselt 484. naisenimi.

Vanim Lilli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lilli on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Lilli vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,96.

Kõige rohkem on eesnimega Lilli sündinuid jaanuaris, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Lilli Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,57.