Nime Linda nimepäev on 25. juuni.

Eesnime Linda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Linda 2072 naisel. Linda on populaarsuselt 76. naisenimi.

Vanim Linda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Linda on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Linda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 128,33.

Kõige rohkem on eesnimega Linda sündinuid märtsis, kokku 203.

Kõige populaarsem on eesnimi Linda Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 25,78.