Nime Linda nimepäev on 25. juuni.

Eesnime Linda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Linda 2178 naisel. Linda on populaarsuselt 72. naisenimi.

Vanim Linda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Linda on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 76).

Kõige populaarsem on eesnimi Linda vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 140,15.

Kõige rohkem on eesnimega Linda sündinuid märtsis, kokku 219.

Kõige populaarsem on eesnimi Linda Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 26,75.