Nime Linnar nimepäev on 28. september.

Eesnime Linnar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Linnar 27 mehel. Linnar on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Linnar on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Linnar on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Linnar vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,48.

Kõige rohkem on eesnimega Linnar sündinuid aprillis, kokku 6.