Nime Loora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Loora statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Loora 119 naisel. Loora on populaarsuselt 731. naisenimi.

Vanim Loora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Loora on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Loora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,59.

Kõige rohkem on eesnimega Loora sündinuid märtsis, kokku 15.

Kõige populaarsem on eesnimi Loora Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,69.