Nime Loora nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Loora statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Loora 112 naisel. Loora on populaarsuselt 758. naisenimi.

Vanim Loora on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Loora on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 10).

Kõige populaarsem on eesnimi Loora vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Kõige rohkem on eesnimega Loora sündinuid märtsis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Loora Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,68.