Nime Loore nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Loore statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Loore 584 naisel. Loore on populaarsuselt 298. naisenimi.

Vanim Loore on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Loore on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Loore vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,38.

Kõige rohkem on eesnimega Loore sündinuid augustis, kokku 58.

Kõige populaarsem on eesnimi Loore Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,98.