Nime Loore nimepäev on 8. juuli.

Eesnime Loore statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Loore 567 naisel. Loore on populaarsuselt 301. naisenimi.

Vanim Loore on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Loore on keskmiselt 15 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Loore vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,79.

Kõige rohkem on eesnimega Loore sündinuid juulis, kokku 59.

Kõige populaarsem on eesnimi Loore Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,23.