Nime Lota nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Lota statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lota 46 naisel. Lota on populaarsuselt 1214. naisenimi.

Vanim Lota on vanuserühmas 30–34, noorim vanuserühmas 0–4.

Lota on keskmiselt 13 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Lota vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,29.

Kõige rohkem on eesnimega Lota sündinuid augustis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Lota Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.