Nime Lota nimepäev on 20. juuni.

Eesnime Lota statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lota 45 naisel. Lota on populaarsuselt 1230. naisenimi.

Vanim Lota on vanuserühmas 30–34, noorim vanuserühmas 0–4.

Lota on keskmiselt 12 aasta vanune (mediaanvanus on 12).

Kõige populaarsem on eesnimi Lota vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,18.

Kõige rohkem on eesnimega Lota sündinuid augustis, kokku 7.

Kõige populaarsem on eesnimi Lota Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.