Nime Loviise nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Loviise statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Loviise 200 naisel. Loviise on populaarsuselt 554. naisenimi.

Vanim Loviise on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Loviise on keskmiselt 8 aasta vanune (mediaanvanus on 7).

Kõige populaarsem on eesnimi Loviise vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,24.

Kõige rohkem on eesnimega Loviise sündinuid septembris, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Loviise Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,23.