Nime Lucia nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Lucia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lucia 44 naisel. Lucia on populaarsuselt 1241. naisenimi.

Vanim Lucia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lucia on keskmiselt 31 aasta vanune (mediaanvanus on 27).

Kõige populaarsem on eesnimi Lucia vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,80.

Kõige rohkem on eesnimega Lucia sündinuid detsembris, kokku 6.

Kõige populaarsem on eesnimi Lucia Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,49.