Nime Lui nimepäev on 18. oktoober.

Eesnime Lui statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lui 26 mehel. Lui on populaarsuselt 1322. mehenimi.

Vanim Lui on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lui on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 59).