Nime Lui nimepäev on 18. oktoober.

Eesnime Lui statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lui 27 mehel. Lui on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Lui on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lui on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Lui vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,68.