Nime Luise nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Luise statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Luise 168 naisel. Luise on populaarsuselt 613. naisenimi.

Vanim Luise on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Luise on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 13).

Kõige populaarsem on eesnimi Luise vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,02.

Kõige rohkem on eesnimega Luise sündinuid märtsis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Luise Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,36.