Nime Luise nimepäev on 13. detsember.

Eesnime Luise statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Luise 163 naisel. Luise on populaarsuselt 626. naisenimi.

Vanim Luise on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Luise on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Luise vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,96.

Kõige rohkem on eesnimega Luise sündinuid märtsis, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Luise Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,84.