Nime Luukas nimepäev on 18. oktoober.

Eesnime Luukas statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Luukas 68 mehel. Luukas on populaarsuselt 832. mehenimi.

Vanim Luukas on vanuserühmas 20–24, noorim vanuserühmas 0–4.

Luukas on keskmiselt 9 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Luukas vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,73.

Kõige rohkem on eesnimega Luukas sündinuid aprillis, kokku 11.