Nime Luule nimepäev on 22. jaanuar.

Eesnime Luule statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Luule 1030 naisel. Luule on populaarsuselt 187. naisenimi.

Vanim Luule on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Luule on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 73).

Kõige populaarsem on eesnimi Luule vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 43,23.

Kõige rohkem on eesnimega Luule sündinuid juunis, kokku 102.

Kõige populaarsem on eesnimi Luule Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,19.