Nime Luule nimepäev on 22. jaanuar.

Eesnime Luule statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Luule 996 naisel. Luule on populaarsuselt 191. naisenimi.

Vanim Luule on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Luule on keskmiselt 74 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Luule vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 45,33.

Kõige rohkem on eesnimega Luule sündinuid juunis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Luule Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,69.