Nime Ly nimepäev on 23. mai.

Eesnime Ly statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ly 985 naisel. Ly on populaarsuselt 198. naisenimi.

Vanim Ly on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ly on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Ly vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,68.

Kõige rohkem on eesnimega Ly sündinuid aprillis, kokku 94.

Kõige populaarsem on eesnimi Ly Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,20.