Nime Ly nimepäev on 23. mai.

Eesnime Ly statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ly 983 naisel. Ly on populaarsuselt 197. naisenimi.

Vanim Ly on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ly on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 55).

Kõige populaarsem on eesnimi Ly vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,69.

Kõige rohkem on eesnimega Ly sündinuid aprillis, kokku 94.

Kõige populaarsem on eesnimi Ly Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,51.