Nime Lydia nimepäev on 23. mai.

Eesnime Lydia statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lydia 190 naisel. Lydia on populaarsuselt 568. naisenimi.

Vanim Lydia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lydia on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Lydia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,81.

Kõige rohkem on eesnimega Lydia sündinuid juulis, kokku 23.

Kõige populaarsem on eesnimi Lydia Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,84.