Nime Lydia nimepäev on 23. mai.

Eesnime Lydia statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lydia 194 naisel. Lydia on populaarsuselt 561. naisenimi.

Vanim Lydia on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lydia on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Lydia vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,29.

Kõige rohkem on eesnimega Lydia sündinuid juulis, kokku 25.

Kõige populaarsem on eesnimi Lydia Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,80.