Eesnime Lara statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lara 76 naisel. Lara on populaarsuselt 914. naisenimi.

Vanim Lara on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Lara on keskmiselt 14 aasta vanune (mediaanvanus on 9).

Kõige populaarsem on eesnimi Lara vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,17.

Kõige rohkem on eesnimega Lara sündinuid aprillis, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Lara Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,65.