Eesnime Lisandra statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lisandra 800 naisel. Lisandra on populaarsuselt 227. naisenimi.

Vanim Lisandra on vanuserühmas 45–49, noorim vanuserühmas 0–4.

Lisandra on keskmiselt 11 aasta vanune (mediaanvanus on 11).

Kõige populaarsem on eesnimi Lisandra vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,28.

Kõige rohkem on eesnimega Lisandra sündinuid mais, kokku 87.

Kõige populaarsem on eesnimi Lisandra Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,80.