Nime Märt nimepäev on 10. november.

Eesnime Märt statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Märt 1178 mehel. Märt on populaarsuselt 147. mehenimi.

Vanim Märt on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Märt on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Märt vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,77.

Kõige rohkem on eesnimega Märt sündinuid märtsis, kokku 180.

Kõige populaarsem on eesnimi Märt Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.