Nime Märt nimepäev on 10. november.

Eesnime Märt statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Märt 1193 mehel. Märt on populaarsuselt 146. mehenimi.

Vanim Märt on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Märt on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Märt vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,93.

Kõige rohkem on eesnimega Märt sündinuid märtsis, kokku 182.

Kõige populaarsem on eesnimi Märt Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 18,44.