Nime Maaja nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maaja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maaja 221 naisel. Maaja on populaarsuselt 519. naisenimi.

Vanim Maaja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maaja on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Maaja vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,79.

Kõige rohkem on eesnimega Maaja sündinuid mais, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Maaja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,66.