Nime Maaja nimepäev on 2. mai.

Eesnime Maaja statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maaja 216 naisel. Maaja on populaarsuselt 527. naisenimi.

Vanim Maaja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maaja on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Maaja vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,66.

Kõige rohkem on eesnimega Maaja sündinuid mais, kokku 41.

Kõige populaarsem on eesnimi Maaja Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,11.