Nime Maali nimepäev on 10. juuni.

Eesnime Maali statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maali 20 naisel. Maali on populaarsuselt 1873. naisenimi.

Vanim Maali on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Maali on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Maali vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,61.