Nime Maanus nimepäev on 19. august.

Eesnime Maanus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maanus 109 mehel. Maanus on populaarsuselt 648. mehenimi.

Vanim Maanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maanus on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Maanus vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,05.

Kõige rohkem on eesnimega Maanus sündinuid augustis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Maanus Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,76.