Nime Maanus nimepäev on 19. august.

Eesnime Maanus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maanus 108 mehel. Maanus on populaarsuselt 656. mehenimi.

Vanim Maanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Maanus on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Maanus vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,81.

Kõige rohkem on eesnimega Maanus sündinuid augustis, kokku 14.

Kõige populaarsem on eesnimi Maanus Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,78.