Nime Maare nimepäev on 26. november.

Eesnime Maare statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maare 44 naisel. Maare on populaarsuselt 1240. naisenimi.

Vanim Maare on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maare on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Maare vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,94.

Kõige rohkem on eesnimega Maare sündinuid novembris, kokku 7.