Nime Maari nimepäev on 25. märts.

Eesnime Maari statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maari 27 naisel. Maari on populaarsuselt 1590. naisenimi.

Vanim Maari on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Maari on keskmiselt 30 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Maari vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,73.

Kõige populaarsem on eesnimi Maari Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,43.