Nime Maarika nimepäev on 25. märts.

Eesnime Maarika statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maarika 1163 naisel. Maarika on populaarsuselt 164. naisenimi.

Vanim Maarika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Maarika on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Maarika vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,88.

Kõige rohkem on eesnimega Maarika sündinuid aprillis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Maarika Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,90.