Nime Maarika nimepäev on 25. märts.

Eesnime Maarika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maarika 1159 naisel. Maarika on populaarsuselt 162. naisenimi.

Vanim Maarika on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Maarika on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Maarika vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 21,71.

Kõige rohkem on eesnimega Maarika sündinuid aprillis, kokku 115.

Kõige populaarsem on eesnimi Maarika Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,78.