Nime Maarius nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Maarius statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maarius 34 mehel. Maarius on populaarsuselt 1151. mehenimi.

Vanim Maarius on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 5–9.

Maarius on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 18).

Kõige populaarsem on eesnimi Maarius vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,27.