Nime Maarius nimepäev on 19. detsember.

Eesnime Maarius statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maarius 34 mehel. Maarius on populaarsuselt 1142. mehenimi.

Vanim Maarius on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 5–9.

Maarius on keskmiselt 25 aasta vanune (mediaanvanus on 17).

Kõige populaarsem on eesnimi Maarius vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,32.