Nime Maarja nimepäev on 25. märts.

Eesnime Maarja statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Maarja 1851 naisel. Maarja on populaarsuselt 92. naisenimi.

Vanim Maarja on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Maarja on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Maarja vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 55,14.

Kõige rohkem on eesnimega Maarja sündinuid detsembris, kokku 230.

Kõige populaarsem on eesnimi Maarja Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,23.