Nime Made nimepäev on 22. juuli.

Eesnime Made statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Made 134 naisel. Made on populaarsuselt 696. naisenimi.

Vanim Made on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Made on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 59).

Kõige populaarsem on eesnimi Made vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,72.

Kõige rohkem on eesnimega Made sündinuid juunis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Made Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,90.