Nime Madis nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Madis statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Madis 2574 mehel. Madis on populaarsuselt 57. mehenimi.

Vanim Madis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Madis on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Madis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 48,86.

Kõige rohkem on eesnimega Madis sündinuid veebruaris, kokku 247.

Kõige populaarsem on eesnimi Madis Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,43.