Nime Madis nimepäev on 24. veebruar.

Eesnime Madis statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Madis 2558 mehel. Madis on populaarsuselt 58. mehenimi.

Vanim Madis on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Madis on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Madis vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 46,72.

Kõige rohkem on eesnimega Madis sündinuid veebruaris, kokku 247.

Kõige populaarsem on eesnimi Madis Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,61.